Isooktan, fargeløs, brennbar væske med kokepunkt 99,3 °C. Et mettet hydrokarbon med formelen (CH3)3C–CH2–CH(CH3)2. Isooktan er en vanlig betegnelse på oktan-isomeren 2,2,4-trimetylpentan, anvendes som standard ved fastleggelse av oktantall for bensinblandinger. (Oktantall for isooktan er 100.)