Isohaliner er linjer på et kart eller snitt gjennom de punkter i havet der saltholdigheten er den samme.