ismåke

Voksne ismåker har helt hvit fjærdrakt og svarte bein

Artikkelstart

Ismåke er en fugleart i måkefamilien. Den er litt større enn fiskemåker, og voksne fugler er helt hvite, med svarte ben og mørkegrått nebb med gul eller rød spiss. Ismåken er en høyarktisk fugl som hos oss kun hekker på Svalbard. Den observeres imidlertid regelmessig, men forholdsvis sjeldent langs Norskekysten.

Faktaboks

Også kjent som
Pagophila eburnea Ivory gull

Beskrivelse

Pagophila eburnea, ismåke. Foto fra: Hanstholm Havn, Thy

På avstand kan en flygende ismåke minne om en hvit due, og også på nært hold kan ismåker gi dueassosiasjoner med sin noe vaggende gange. Voksne fugler er helt hvite, og ungfugler i sin første vinterdrakt er også hvite, men med små mørke flekker på rygg og vinger, og gjerne også rundt nebb og i strupen. I flukt kan ismåken forveksles med andre små måker som for eksempel krykkje, men formen på fuglen er annerledes, og vingene er bredere ved basis.

Forplantning

Pagophila eburnea, ismåke. Foto fra: Hanstholm Havn, Thy

Ismåken kan hekke i fuglefjell sammen med alkefugler og krykkjer, men på Svalbard er de fleste koloniene i bratte fjellvegger, gjerne på nunataker, og ofte et godt stykke fra kysten. Iblant kan ismåkene hekke på flatmark, og er da mer utsatt for predasjon fra isbjørn og fjellrev. Ismåkene legger som de fleste måker ett til tre egg, men på Svalbard et ett og to mest vanlig.

Næring

Ismåkene følger ofte isbjørn og spiser rester av byttedyr, men spiser også avføring fra isbjørn og andre dyr. I tillegg oppsøker fuglene gjerne åtsler der det er tilgjengelig. Både sommer og vinter søker fuglene næring i og rundt iskanten, og påtreffes også inne i pakkisen. Fisk og marine krepsdyr som fanges på havoverflaten er også viktige næringsemner. Når arten påtreffes utenfor sitt normale oppholdsområde finnes den ofte i havner og langs havstrender, og gjerne ved åtsler av hvaler og liknende som er drevet i land.

Utbredelse og vandringer

Ismåken er en sirkumpolar art, og hekkeplassene er i arktisk Canada, på Grønland, Svalbard, Frans Josefs land, Novaja Semlja og videre østover i høyarktiske deler av Russland. Utenom hekkeperioden er arten påtruffet over 100 ganger langs Norskekysten frem til 2018, og ismåker er påtruffet så langt sør som i Italia.

Ismåkenes vandringer har blitt studert ved hjelp av GPS-loggere. Fugler som hekker på Svalbard trakk etter hekking til iskanten nord og øst for Frans Josefs land, før de vandret langs iskanten øst for Grønland til Davisstredet, hvor de overvintret i de samme områdene som vi finner mange av de kanadiske hekkefuglene. Dette understreker viktigheten av iskanten som habitat for ismåkene.

Bestand og trusler

Trolig er den globale bestanden av ismåker mellom 6000 og 11 000 par, hvor omtrent 80 prosent av disse hekker i russisk del av Arktis. Enkelte av de russiske koloniene er store, og enkeltkolonier på over 2000 par er kjent. På Svalbard er de fleste koloniene mellom 10 og 50 par, og til sammen er omtrent 80 kolonier av ismåker kjent på Svalbard. Det er store årlige variasjoner i hvor mange ismåker som går til hekking, og nyeste bestandsanslag er mellom 1000 og 2000 par (kilde Norsk Polarinstitutt).

Bestandstrenden for ismåkene globalt er trolig negativ, og i Canada meldes det om en bestandsnedgang på omtrent 70 prosent. Trolig er ismåkene en av de fugleartene som er mest utsatt for følgene av klimaendringer da de i store deler av året søker næring i iskanten.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer (1)

skrev Sverre Olav Lundal

Ekstreme værforhold i november og desember 2013 resulterte i flere observasjoner av ismåke i nordvest-Europa. I Norge ble hele fem individer observert fra midten av november til midten av desember. Alle disse ble sett i Trøndelag og Møre og Romsdal. Både Sverige og Danmark fikk besøk av arten, og også på de britiske øyene ble flere fugler sett. På Halsnøy i Kvinnherad oppholdt en årsunge seg fra 20. desember til 30. desember 2013. (Birdlife.no)

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg