Ismåke, fugleart i måkefamilien, også kalt ismåse, spitsbergenmåse og havrype (ikke isrype). Litt større enn fiskemåke, helt hvit med svarte ben. En høyarktisk fugl som lever nærmere Nordpolen enn noen annen fugl. Hekker først og fremst på Svalbard, Zemlja Frantsa Iosifa (Frans Josef Land) og Severnaja Zemlja. Spredte eksemplarer er sett over hele Norge helt til Kristiansand, også i innlandet (64 funn i Norge utenom de arktiske områdene per 2002). Lever også hele vinteren i Arktis (ved åpent vann).