Isit, gammel samisk betegnelse for lederen av en familiegruppe (siida). Se samer.