Ishavsskuter, kraftige, motordrevne fartøyer, bygd spesielt for ishavsfangst, vesentlig selfangst. De aller fleste er treskuter, 50–120 fot lange, men det er også bygd en del stålfartøyer, opp til 175 fot lange, noen med maskinkraft over 1500 hk (1103 kW). Stormasten har utkikkstønne, og herfra dirigeres skuten når den går i isen. I de senere år har bare 3–5 skuter deltatt i selfangsten.