Isbor, redskap til å bore hull i is bl.a. for fiske. Det finnes to typer: skjebor, som har et skjeformet boreblad med skarp egg, og vanligst spiralbor, som virker etter borvindeprinsippet. Lengde ca. 1½ m.