Isbaks, grov, til dels oppskrudd drivis fra Polhavet. Isbaks er vanligvis mer enn ett år gammel.