Isatin, indol-2,3-dion, C8H5NO2, en gulrød krystallinsk organisk forbindelse som smelter ved 203,5 °C. Den oppstår ved oksidasjon av indigo med salpetersyre. Brukes noe i farging og som reagens i analytisk kjemi.