Irsk voll, i hestesport et hinder som består av en jordvoll med grav på forsiden eller på begge sider. Hinderet må passeres i to sprang, først over graven og opp på vollen og deretter ned fra vollen.