Irsk mose, tørket blanding av rødalgene krusflik og vorteflik, som begge vokser langs kystene av det nordlige Atlanterhavet. Råstoff for fremstilling av karragenan. Høstes mest i Irland og Canada.