Irreparabel, som ikke kan gjøres god igjen, uopprettelig.