Irisblender, betegnelse på blender som benyttes i fotografiapparater og andre optiske apparater. Muliggjør en trinnløs regulering av den lysmengden som passerer gjennom det optiske systemet.