Ionereaksjoner, kjemiske reaksjoner mellom ioner, i alminnelighet med meget stor hastighet. Fellingsreaksjoner er f.eks. ionereaksjoner og kan uttrykkes ved en ioneligning.