ioneligning

Artikkelstart

Ioneligning, kjemisk reaksjonsligning som beskriver en reaksjon mellom ioner. Setter vi f.eks. en løsning av koksalt, NaCl, i vann til en løsning av sølvnitrat, AgNO3, i vann dannes øyeblikkelig et hvitt bunnfall av fast sølvklorid, AgCl. Reaksjonen kan beskrives med ligningen:

Faktaboks

Uttale
iˈoneligning

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

→ leses som "reagerer og gir"

Da både natriumklorid og sølvnitrat foreligger i form av ioner i vannet, bør ligningen heller skrives:

Na+(aq) + Cl(aq) + Ag+(aq) + NO3(aq)→ Na+(aq)+ NO3(aq) + AgCl(s)

Sløyfes nå de ioner som opptrer på begge sider av likhetstegnet, fås ioneligningen: Cl(aq) + Ag+(aq)→ AgCl(s).

Alle tre ligningene er balansert da det er like mange atomer/ioner av hver sort på hver side av pilen. (aq) viser at ionene er i vann, og (s) at sølvklorid er et fast stoff. Ionene som ikke deltar i reaksjonen, og som er sløyfet i den balanserte ioneligningen, kalles tilskuerioner.

Kloridioner og sølvioner i en vannløsning, vil reagere og danne sølvklorid uansett hvor ionene kommer i fra. Kloridionene kan f. eks. stamme fra saltsyre (HCl(aq)), natriumklorid eller hvilket som helst annet løselig klorid.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg