Ioneligning, kjemisk reaksjonsligning som beskriver en reaksjon mellom ioner. Setter vi f.eks. en løsning av koksalt, NaCl, i vann til en løsning av sølvnitrat, AgNO3, i vann dannes øyeblikkelig et hvitt bunnfall av fast sølvklorid, AgCl. Reaksjonen kan beskrives med ligningen:

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

→ leses som "reagerer og gir"

Da både natriumklorid og sølvnitrat  foreligger i form av ioner i vannet, bør ligningen heller skrives:

Na+(aq) + Cl(aq) + Ag+(aq) + NO3(aq)→ Na+(aq)+ NO3(aq) + AgCl(s)

Sløyfes nå de ioner som opptrer på begge sider av likhetstegnet, fås ioneligningen: Cl(aq) + Ag+(aq)→ AgCl(s).

Alle tre ligningene er balansert da det er like mange atomer/ioner av hver sort på hver side av pilen. (aq) viser at ionene er i vann, og (s) at sølvklorid er et fast stoff. Ionene som ikke deltar i reaksjonen, og som er sløyfet i den balanserte ioneligningen, kalles tilskuerioner.

Kloridioner og sølvioner i en vannløsning, vil reagere og danne sølvklorid uansett hvor ionene kommer i fra. Kloridionene kan f. eks.  stamme fra saltsyre (HCl(aq)), natriumklorid eller hvilket som helst annet løselig klorid.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.