Invokasjon, anropelse, påkallelse (især av Guds navn), bønn.