Den temperatur hvor en gitt gassart ikke nedkjøles eller oppvarmes ved trotling (se trotleventil). Er gasstemperaturen høyere enn inversjonstemperaturen, oppvarmes den ved trotlingen, er temperaturen lavere enn inversjonstemperaturen, avkjøles gassen. Se Joule–Thomson-effekt.