Kort komposisjon i kontrapunktisk stil. De mest kjente er Johann Sebastian Bachs 2- og 3-stemmige invensjoner (1723).