Intrada, entrata, innledningsstykke, forspill. Betegnelsen har vært i bruk siden 1500-tallet; på 1900-tallet også brukt om selvstendige verker.