Intracellulær, som er inne i en celle. Se også ekstracellulær og intercellulær.