Intervertebralskiver er et annet navn på mellomvirvelskiver.