internasjonale avtaler om hvalfangst før 1940

Artikkelstart

Så lenge hvalfangsten var en kystfangst, kunne de enkelte stater regulere den ved nasjonale lover for hjemlandet og dets oversjøiske besittelser. De viktigste av slike lover var de britiske for Sør-Georgia 1907–12, som i sine hovedprinsipper har vært forbilde for senere hvalfangstregulering. Da hvalfangsten ble pelagisk (uavhengig av land) kunne den bare reguleres ved internasjonale avtaler.

De første krav om hvalfangstregulering ble fremsatt av tyske og franske biologer under hvalfangstens første ekspansjon 1908–12. Da Folkeforbundet ble opprettet, syntes en hvalfangstregulering å være en oppgave for dette. Det førte til Genèvekonvensjonen av 24. sept. 1931, gyldig i tre år fra 16. jan. 1935. Initiativet til den kom fra Det internasjonale havforskningsråd, som på sitt møte i København 1926 nedsatte en komité for å utarbeide retningslinjer for en hvalfangstregulering med Johan Hjort som president. På dens oppfordring innkalte Folkeforbundet en ekspertkomité i Berlin 1930, som fremla det utkast som ble lagt til grunn for Genèvekonvensjonen. Denne bygde i alt vesentlig på den norske hvalloven av 21. juni 1929, og dens hovedprinsipper ble fulgt i senere internasjonale avtaler om hvalfangstregulering. De viktigste bestemmelser var: forbud mot å fange visse hvalarter, og å fange unger eller hunnhval med diende unge, full utnyttelse av råmaterialet, hvalfangernes part skulle også fastsettes etter oljeutbyttet, ikke bare etter antallet drepte hval, nøyaktig fangstjournal og statistiske oppgaver for hver hval skulle sendes til «Committee for Whaling Statistics» i Sandefjord, som publiserte statistikken.

Genèvekonvensjonen ble supplert med en privat avtale av 9. juli 1932 mellom de norske og britiske selskaper, de eneste pelagiske selskaper på den tid. Den introduserte begrepet kvote, et maksimum av hval og fat olje som ikke måtte overskrides, og en tidsbegrenset sesong.

Etter andre verdenskrig ble Den internasjonale hvalfangstkommisjon (IWC) opprettet som organ for internasjonal regulering av hvalfangsten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg