Intermediat er i kjemien et mellomprodukt i en kjemisk reaksjon. Det kan være et mellomprodukt i en enkeltreaksjon som går i flere trinn, eller et mellomprodukt i en flere trinns syntese eller produksjonsprosess.