Interfase er det stadiumet cellekjernen befinner seg i mellom to celledelinger. Det er i dette stadiumet at kjernens arveanlegg er aktive.