Interessegruppe, forening eller organisasjon som søker å fremme sine formål gjennom tiltak av politisk art eller overfor politiske og administrative organer. Grupper kan fremme sine formål på ulike vis, gjennom bruk av massemedia, gjennom demonstrasjoner og andre former for direkte aksjoner, gjennom ulike typer henvendelser til myndighetsorganer, gjennom deltagelse i offentlige utvalg og råd o.l. Gruppenes aktivitet kan være så kraftfull at den omtales som press; av og til har interessegrupper derfor også vært omtalt som pressgrupper. Gruppenes suksess avhenger ikke minst av hvilke resurser de har, som antall medlemmer, hvor etterspurt deres ekspertise er, hvor sensitive samfunnsfunksjoner de har ansvaret for og hvor mye sympati de har i befolkningen. Utforskningen av interessegruppers oppbygning, virkemåte og politiske rolle er sentral i moderne statsvitenskap. Se også forening.