I rettsspråket særlig om kausjon eller lignende opptreden til støtte for andre i formuerettslige forhold. I folkeretten brukes intercesjon om det forhold at en stat søker å påvirke en annen ved vennskapelige råd eller forestillinger.