Stoff, vesentlig pektin, som bygger opp den første del av celleveggen, midtlamellen, mellom to celler.