Intendant er i Forsvaret en offiser med ansvar for forsyninger av proviant, drivstoffer, varegods og lignende ved avdeling eller på fartøy. Vedkommende er normalt også ansvarlig for avdelingens økonomi, pengeregnskap og vedlikehold av bygninger. Regimentsintendanten har også ansvaret for alt våpenteknisk materiell ved regimentet. Ellers ligger dette siste ansvar normalt hos tøymesteren.