Intelligibel, forståelig for tanken, som lar seg erkjenne av fornuften (intellektet).