Intelligente tekstiler, stoffer med helt spesielle egenskaper; bruken av ny teknologi innen fiberfremstilling og etterbehandling har medført at det kan produseres stoffer som blir betegnet intelligente tekstiler, f.eks. stoffer som kan beskytte mot ulike typer forurensning, elektronisk stråling, bakterier, kjemikalier, våpen, ekstreme temperaturer m.m. Se også tekstil.