Intelligensindustri, industri som særlig bygger på kunnskap, høyt faglig nivå og evne til nytenkning og nyskaping. Se kunnskapsindustri.