Betegnelse på dyrehuden med herfra avledede organer som kutikula, skjell, negler, klør, horn, fjær osv.