Legge inn, montere et (teknisk, særlig elektrisk) anlegg.