Installatør, (til installere), yrkesutøver som har fått autorisasjon til å installere elektriske anlegg, se elektroinstallatør, eller som utfører annen type installasjon.