Inside information, opplysning(er) som ikke er tilgjengelig(e) for utenforstående; fortrolig meddelelse fra førstehånds eller vel underrettet hold. Jfr. innsidehandel.