Insektbestøvning, bestøvning av blomster ved insekters hjelp. Blomstene besøkes av insekter, oftest pga. nektaren, og de besøkende insektene får under besøket pollen på seg som de overfører videre til andre blomster. Se også bestøvning.