Inquiliner, dyr som lever i nær tilknytning til andre dyr, som gjester i deres hus eller bol.