Forskrift til opplæringsloven inneholder regler for inntak til videregående opplæring. I tillegg har hver fylkeskommune utarbeidet egne regler. Det kan for eksempel være bestemmelser om hvilke skoler elever kan søke på. En elev som ønsker å bli tatt inn til et utdanningsprogram på vg1, må ha gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende. Hovedregelen for inntak til vg2 og vg3 er at eleven har gjennomgått foregående trinn (eller tilsvarende) og bestått i de fagene det bygges på.