Innpåmarsj, en avdelings taktiske forflytning fra den forlater sikret område og inntil den grupperer for angrep. Under innpåmarsj vil avdelingen utnytte terrenget og rykke frem i mer spredt formasjon gjennom område der den kan være utsatt for effektiv fiendtlig ild.