Innovasjonsforskning, (til innovasjon), forskning med siktemål å innføre nye produkter eller nye metoder basert på ny erkjennelse og nye prinsipper eller en original kombinasjon av gamle prinsipper, mer enn forbedringer av eldre produkter og metoder. Dette siste benevnes ofte marginalforskning. Industriens vekst er avhengig både av marginalforskning for å bedre lønnsomheten, og av innovasjonsforskning for å ekspandere inn i nye markeder. Innovasjonsforskning er et ledd i innovasjonsprosessene som betegner alt arbeid ved fremskaffelse av nye produkter.