Innlyd er det at en språklyd står inne i et ord eller en setning. For eksempel står a og l i innlyd i ordet male.