Innleggstobakk er den vesentligste delen av tobakken i en sigar. Den blir holdt sammen av ombladet og av dekkbladet, som er det ytterste bladet på sigaren.