Innerst, landarbeider som leide husrom på landet, uten å hverken eie eller leie jord, men som hadde egen husholdning.