Inkrustasjon, inkrustering, en utkrystallisasjon av mineralsalter omkring et fremmedlegeme, f.eks. kalksalter i rørledninger. Brukes også om stoffer som er innleiret i cellevegger, f.eks. kalk eller kiselsyre hos mange planter, eller om lignin i vedcellenes vegger.