Inkongruent smelting, smelting hvor det dannes én flytende og én ny fast fase, som begge har en annen sammensetning enn den opprinnelige faste forbindelsen. Begrepet brukes bare der det er tale om veldefinerte kjemiske forbindelser. Ved faser som er stabile over et område av kjemisk sammensetning, brukes begrepet peritektisk smelting. Se fasediagram.