Romterminologisk, den vinkel baneplanet til en satellitt eller et romfartøy danner med ekvatorplanet, også kalt ekvatorvinkel.