Sterkt angrep av metaller ved beising eller ved korrosjon kan motvirkes ved bruk av inhibitorer. Man skjelner mellom anodiske typer av inhibitorer, som danner tungt løselige salter med metallet; katodiske typer, som danner tungt løselige hydroksider; og adsorpsjonstyper, som er organiske stoffer, ofte med stor molekylmasse. Den siste typen anvendes normalt ved beising.