Ingressiv er en form av verbet som angir begynnelsen av en handling.