Informasjonsmegler, yrkesutøver som formidler informasjon fra produsent til bruker etter brukerens behov. Informasjonsmegleren søker å løse ethvert informasjonsproblem med alle tilgjengelige midler, uansett fagområde. Ideen ble lansert i Frankrike 1948, men ble først videreutviklet i USA i 1960-årene, bl.a. på grunn av sammenfall i økt informasjonsproduksjon, -behov og -betydning. Meglerne ble gjerne rekruttert blant bibliotekarer. Det finnes informasjonsmeglere i de fleste industriland.