I elektronisk databehandling skiller man mellom data, informasjon og kunnskap. Grovt sett svarer data til alle transaksjonene som registreres av edb-systemet i for eksempel en bank, informasjon svarer til kontoutskriftene sendt til de enkelte kundene, og kunnskaper hva man kan utlede om en bestemt kunde eller kundegruppe ved å studere utskrifter fra flere konti over et viss tidsrom. Her oppfattes altså informasjon som fakta som kan gjengis etter å ha sammenfattet en mengde data, men som må bearbeides ytterligere for at de skal kunne avgi noe av varig verdi (kunnskap). Et datasystem som legger merke til mønstre i en kundes inntekter og utgifter, vil kunne varsle om noe unormalt skulle skje, for eksempel utypiske overtrekk, tredjeparts misbruk av bankkort, eller hvitvasking av penger.