Influensmaskin, elektrisermaskin, maskin som virker ved elektrostatisk induksjon. Den består av en fast og en roterende plate av isolerende materiale, glass, ebonitt el.l., forsynt med ledende, radielt stilte segmenter. Den faste skivens segmenter er konstant oppladet, og ved rotasjon induseres ladninger i de roterende segmentene, positiv på den ene siden og negativ på den andre siden av platen. Det ene slags ladninger fjernes straks ved slepebørster, det andre følger med i rotasjonen og tas av med andre børster som er forbundet med maskinens poler. Influensmaskiner kan gi spenninger på over 100 000 volt. De brukes nå mest til demonstrasjonsforsøk. (Jfr. elektrostatisk generator, elektrisermaskin.)